Sản phẩm bán chạy
2 3 4
Giảm giá tại Siêu thị Hoàng Hà
Sản phẩm mới
Lexxa Ceramic 400*400
Lexxa Ceramic 400*400
Mã số: LX 01 (hộp 6 viên)
63.000 VNĐ
Giá bán: 61.500 VNĐ
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Mã số: LK 401 (hộp 6 viên)
63.000 VNĐ
Giá bán: 61.500 VNĐ
Gốm Hoàng Hà 350*400
Gốm Hoàng Hà 350*400
Mã số: HH 21 (hộp 7 viên)
85.000 VNĐ
Giá bán: 83.000 VNĐ
Lexxa Ceramic 400*400
Lexxa Ceramic 400*400
Mã số: LX 02 (hộp 6 viên)
63.000 VNĐ
Giá bán: 61.500 VNĐ
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Mã số: LK 402 ( hộp 6 viên)
63.000 VNĐ
Giá bán: 61.500 VNĐ
Gốm Hoàng Hà 400*400
Gốm Hoàng Hà 400*400
Mã số: HH 20 (hộp 6 viên)
75.000 VNĐ
Giá bán: 73.000 VNĐ
Lexxa Ceramic 400*400
Lexxa Ceramic 400*400
Mã số: LX 03 (hộp 6 viên)
63.000 VNĐ
Giá bán: 61.500 VNĐ
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Mã số: LK 403 (hộp 6 viên)
80.000 VNĐ
Giá bán: 70.000 VNĐ
Gốm Hoàng Hà 300*300
Gốm Hoàng Hà 300*300
Mã số: HH 19 (hộp 11 viên)
75.000 VNĐ
Giá bán: 73.000 VNĐ
Lexxa Ceramic 400*400
Lexxa Ceramic 400*400
Mã số: LX 04 (hộp 6 viên)
63.000 VNĐ
Giá bán: 61.500 VNĐ
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Gạch Lankozi Ceramic 400*400
Mã số: LK 404 (hộp 6 viên)
65.000 VNĐ
Giá bán: 63.000 VNĐ
Gốm Hoàng Hà 300*300
Gốm Hoàng Hà 300*300
Mã số: HH 18 (hộp 11 viên)
0 VNĐ
Giá bán: 80.000 VNĐ
Đối tác cung ứng
Hoàng Hà Ferroli sonha Ariston Regal Toto Picenza American Caesar Tân Á Molux Viglacera Inax Jomoo Jotun Kangaroo Nofer
Siêu thị Hoàng Hà
Cụm công nghiệp Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Tel: 0333.586.238 * Fax: 0333.586.259 * Hotline: 0976.310.789 ( Miss Hải ) * Kinh Doanh: 0963.050.468