hoanghaceramic hoanghaceramic 4 19 20 10 21 11 24
Sản phẩm gạch ốp lát sử dụng nguồn đất sét nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh

Sản phẩm đã có mặt tại hơn 50 tỉnh thành trên cả nước

Nghiệm thu Dự án Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất gốm xứ xây dựng

Ngày 13/8/2013, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã họp thẩm định Đề án Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam. Dự án này do Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện, Thạc sĩ Nguyễn Minh Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh làm chủ nhiệm đề tài.

Đến cuối năm 2012, cả nước có 82 cơ sở gạch gốm ốp lát, 27 cơ sở sản xuất sứ vệ sinh, 206 đơn vị khai thác, sản xuất đá tự nhiên. Nếu như các cơ sở sản xuất gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh tập trung chủ yếu các đô thị lớn của Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng Nam Bộ thì các cơ sở khai thác, chế biến đá ốp lát tự nhiên lại tập trung chủ yếu ở các vùng có nhiều tiềm năng về nguyên liệu như Bình Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái...

Những năm qua, công nghiệp sản xuất gốm xứ xây dựng và đá ốp lát có sự phát triển nhanh, mạnh, đúng định hướng. Tuy nhiên, do các cơ sở phân bố rải rác và đầu tư giàn trải nên nhiều thế mạnh của ngành về điều kiện tự nhiên cũng như sự phong phú về nguồn nguyên liệu vật liệu xây dựng chưa được khai thác xứng đáng với tiềm năng vốn có.

Dự án Quy hoạch đã đưa ra nhiều giải pháp chính để thực hiện quy hoạch, trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò nhà nước của Bộ Xây dựng trong cấp phép và quản lý đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất gốm xứ xây dựng và đá ốp lát theo quy hoạch, chú trọng kích cầu trong nước, đẩy mạnh áp dụng KHCN để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế...

Mục tiêu của Dự án nhằm đưa ngành công nghiệp sản xuất gốm xứ xây dựng và đá ốp lát Việt Nam trở thành ngành công nghiệp vật liệu xây dựng mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và cho xuất khẩu, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước phát triển.

Đánh giá Dự án đã được thực hiện một cách công phu với kết cấu, thành phần hợp lý, số liệu phong phú, chi tiết, Chủ tịch Hội đồng nghiệp thu - Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam góp ý thêm rằng tác giả cần lược giản hơn nữa những phần không cần thiết trong dự án, cần nêu bật được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn của ngành sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát cũng như ý nghĩa những đóng góp của ngành đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Kết thúc quá trình phản biện, Hội đồng thẩm định đã nhất trí nghiệm thu Dự án trên, với số điểm là 32,5, đạt loại khá!

Các tin khác

« Quay lại