hoanghaceramic hoanghaceramic 4 19 20 10 21 11 24
Sản phẩm gạch ốp lát sử dụng nguồn đất sét nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh

Sản phẩm đã có mặt tại hơn 50 tỉnh thành trên cả nước

Tổng quan tình hình phát triển ngành gốm sứ xây dựng 5 năm qua và xu hướng những năm tiếp theo

Vừa qua Hiệp hội GSXD Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội IV nhiệm kỳ 2013 – 2018. Nhân sự kiện này, ông Đinh Quang Huy, Chủ tịch Hiệp hội đã có bài tham luận tổng kết tình hình phát triển của ngành gốm sứ xây dựng Việt Nam những năm vừa qua và xu hướng những năm tiếp theo, đồng thời cũng nêu ra những đề xuất, khuyến nghị thiết thực của Hiệp hội đối với những chính sách Nhà nước cũng như những định hướng phát triển ngành.

Tình hình phát triển của ngành Gốm sứ Xây dựng Việt Nam

Phát triển sản xuất          

Lĩnh vực gạch ốp lát

- Gạch ceramic tráng men: Năm 2007 công suất toàn ngành đạt 187 triệu m2/năm, đến năm 2012 đã đạt tới 360 triệu m2/năm, tăng 92,25%.

- Gạch granit: Năm 2007 công suất toàn ngành đạt 42,5 triệu m2/năm, đến năm 2012 công suất đạt tới 54,5 triệu m2/năm, tăng 28,23%

- Gạch cotto: Năm 2007 đạt 6 triệu m2/năm, đến 2012 công suất lắp đặt đạt tới 17 triệu m2/năm, tăng 283,33%.

b. Lĩnh vực sản xuất sứ vệ sinh: Năm 2007 công suất lắp đặt là 9,16 triệu sản phẩm/năm, đến năm 2012 công suất lắp đạt tới xấp xỉ 13 triệu sản phẩm/năm, tăng 41,92%.

c. Lĩnh vực gốm thô: Tính đến năm 2012, công suất lắp đặt đạt như sau:

- Vật liệu chịu lửa, chủ yếu là gạch samốt đã đạt tới 100.000 tấn/năm.

- Vật liệu chịu lửa kiềm tính đạt gần 16.000 tấn/năm, chủ yếu sản xuất tại nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Từ Sơn – Bắc Ninh.

- Gạch xây quy tiêu chuẩn đạt khoảng 23 tỷ viên, giảm khoảng 3 tỷ viên so với năm 2010.

- Ngói đất sét nung đạt khoảng 30 triệu m2/năm.

Tuy nhiên, trên phạm vi toàn quốc khoảng 50% sản lượng gạch xây quy tiêu chuẩn vẫn được sản xuất từ các lò gạch thủ công. Việc thực hiện Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg ngày 01/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Xóa bỏ lò gạch thủ công ở các vùng ven đô thị trước năm 2005 và các vùng khác vào năm 2010” vẫn chưa được chấp hành nghiêm chỉnh, thậm chí ngay ở địa bàn Hà Nội cũng còn tồn tại hàng ngàn lò gạch thủ công. Gần đây, dưới danh nghĩa “Lò tuynen không nóc” hoặc “Lò vòng không nóc cải tiến” đã được triển khai ở nhiều địa phương đang gây phương hại cho sản xuất nông nghiệp, lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường. Cần tạo dư luận xã hội ngăn cản các loại lò trên phát triển, để gạch tuynen thay thế dần các loại lò thủ công đang sản xuất với khối lượng sản phẩm hàng năm còn quá lớn.

Các tin khác

« Quay lại